Blog

Yeni Bir Harp Alanı: Siber Dünya

İnsanlık tarihi boyunca savaşlar, çatışmalar ve çekişmeler her zaman var olmuştur. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, savaş alanları da dijital dünyaya taşındı. (daha&helliip;)